Kemi, 2018

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
54 %
58 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
83 %
84 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
35 %
40 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
59 %
63 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
23 %
46 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
40 %
68 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
61 %
73 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
35 %
36 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
19 %
22 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
7.1 %
5.6 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
16 %
6.4 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
56 %
44 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
41 %
29 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
43 %
29 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
71 %
72 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
53
Taso
1-2
5151
Taso
2-3
4142
Taso
3-4
34