Kemi, 2013

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
52 %
52 %
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).
75 %
74 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
73 %
71 %
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
43 %
36 %
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.
64 %
60 %
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).
97 %
96 %
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).
70 %
63 %
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).
52 %
52 %
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi).
96 %
93 %
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation.
57 %
55 %
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).
60 %
62 %
Jag förstår de dagliga informationssäkerhetsriskerna på internet och kan förbereda mig för dem.
89 %
85 %
Jag förstår de krav som ställs på att använda personuppgifter och riskerna och beaktar dem när jag behandlar elevers uppgifter.
94 %
94 %
Jag känner till elektroniska informationkällor som är viktiga för min undervisning.
76 %
72 %
Jag kan använda sökmaskiner och välja effektiva sökord för att hitta den information som jag söker.
88 %
87 %
Jag kan handleda eleverna i att välja och jämföra informationskällor.
75 %
71 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att spara och ordna information.
89 %
75 %
Jag kan bedöma hur tillförlitlig informationen är som fås från internet.
90 %
90 %
Jag kan handleda elever till kritiskt tillägnande av medieläsfärdighet.
79 %
82 %
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.
29 %
33 %
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
100 %
99 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).
89 %
78 %
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
92 %
81 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll).
55 %
34 %
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).
90 %
59 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).
81 %
34 %
Jag kan använda dokumentkamera smidigt.
94 %
86 %
Jag kan använda dataprojektor smidigt.
92 %
81 %
Jag kan använda klassens ljudåtergivningsanordning smidigt.
81 %
83 %
Jag kan använda interaktiv skrivtavla eller motsvarande interaktiv presentationsteknik smidigt.
40 %
31 %
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).
22 %
20 %
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).
12 %
9.3 %
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor).
84 %
82 %
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.
36 %
28 %
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video).
34 %
31 %
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.
93 %
90 %
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).
86 %
76 %
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).
39 %
29 %
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).
36 %
30 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
44
Taso
1-2
2943
Taso
2-3
4742
Taso
3-4
2011