Samhällslära, 1.1.2019-20.8.2019

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
SamhällsläraAllmän utbildning
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
60 %
60 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
86 %
86 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
43 %
43 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
67 %
64 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
25 %
47 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
35 %
69 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
76 %
75 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
30 %
35 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
13 %
23 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
5.7 %
5.9 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
6.8 %
8 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
49 %
47 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
39 %
28 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
39 %
32 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
66 %
74 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
SamhällsläraAllmän utbildning
Taso
0-1
33
Taso
1-2
5847
Taso
2-3
3546
Taso
3-4
34