Finska som andraspråk, 2019

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
76 %
62 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
93 %
87 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
53 %
46 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
68 %
63 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
29 %
46 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
60 %
69 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
83 %
75 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
37 %
34 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
16 %
25 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
2.1 %
6.8 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
5.2 %
9.6 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
62 %
50 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
34 %
27 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
57 %
35 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
77 %
75 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Taso
0-1
22
Taso
1-2
3945
Taso
2-3
5548
Taso
3-4
55