Bildkonst, 2017

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
BildkonstAlla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
61 %
56 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
72 %
82 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
36 %
38 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
63 %
60 %
Mina elever kan fungera enligt de grundläggande principerna för upphovsrätten.
38 %
25 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
39 %
43 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
49 %
66 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
77 %
73 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
40 %
33 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
65 %
22 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
17 %
4.5 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
15 %
5.4 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
48 %
39 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
40 %
31 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
47 %
25 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
50 %
69 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
BildkonstAlla som svarat
Taso
0-1
84
Taso
1-2
3555
Taso
2-3
5338
Taso
3-4
43