Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
GymnastikAlla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
46 %
57 %
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).
61 %
69 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
65 %
82 %
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
50 %
46 %
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.
54 %
63 %
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).
96 %
96 %
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).
73 %
69 %
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).
52 %
56 %
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi).
93 %
92 %
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation.
50 %
55 %
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).
73 %
69 %
Jag förstår de dagliga informationssäkerhetsriskerna på internet och kan förbereda mig för dem.
80 %
84 %
Jag förstår de krav som ställs på att använda personuppgifter och riskerna och beaktar dem när jag behandlar elevers uppgifter.
89 %
92 %
Jag känner till elektroniska informationkällor som är viktiga för min undervisning.
78 %
76 %
Jag kan använda sökmaskiner och välja effektiva sökord för att hitta den information som jag söker.
85 %
89 %
Jag kan handleda eleverna i att välja och jämföra informationskällor.
70 %
75 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att spara och ordna information.
73 %
77 %
Jag kan bedöma hur tillförlitlig informationen är som fås från internet.
89 %
90 %
Jag kan handleda elever till kritiskt tillägnande av medieläsfärdighet.
84 %
82 %
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.
26 %
33 %
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
98 %
99 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).
80 %
80 %
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
86 %
85 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll).
40 %
40 %
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).
65 %
60 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).
39 %
35 %
Jag kan använda dokumentkamera smidigt.
82 %
86 %
Jag kan använda dataprojektor smidigt.
80 %
84 %
Jag kan använda klassens ljudåtergivningsanordning smidigt.
83 %
83 %
Jag kan använda interaktiv skrivtavla eller motsvarande interaktiv presentationsteknik smidigt.
26 %
34 %
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).
21 %
30 %
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).
9.1 %
13 %
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor).
97 %
94 %
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.
64 %
53 %
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video).
56 %
47 %
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.
93 %
91 %
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).
78 %
80 %
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).
42 %
35 %
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).
40 %
34 %
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen. *
23 %
19 %
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.
74 %
73 %
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.
50 %
64 %
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
95 %
93 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
53 %
56 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).
56 %
57 %
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.
7.4 %
15 %
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.
4.9 %
7.9 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
31 %
42 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
41 %
61 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
68 %
45 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
71 %
67 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
57 %
73 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
27 %
34 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
9.2 %
22 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
4.6 %
5.8 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
6.9 %
7.4 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
39 %
45 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
28 %
29 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
14 %
30 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
50 %
72 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
GymnastikAlla som svarat
Taso
0-1
73
Taso
1-2
5347
Taso
2-3
3543
Taso
3-4
56