Gymnastik, 1.1.2019-20.11.2019

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
GymnastikAllmän utbildning
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
51 %
62 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
72 %
87 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
37 %
46 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
47 %
64 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
73 %
47 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
75 %
69 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
64 %
76 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
30 %
34 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
9.9 %
25 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
5.6 %
6.9 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
9.9 %
9.6 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
47 %
51 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
29 %
28 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
14 %
35 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
56 %
76 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
GymnastikAllmän utbildning
Taso
0-1
72
Taso
1-2
4845
Taso
2-3
4148
Taso
3-4
45