Fysik, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
FysikAlla som svarat
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
57 %
59 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
84 %
85 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
42 %
41 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
60 %
63 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
22 %
46 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
41 %
68 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
59 %
74 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
34 %
36 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
21 %
22 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
8 %
5.8 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
18 %
7.1 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
60 %
45 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
42 %
29 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
48 %
30 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
72 %
73 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
FysikAlla som svarat
Taso
0-1
53
Taso
1-2
4749
Taso
2-3
4344
Taso
3-4
44