Tyska, 2018

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
62 %
63 %
61 %
57 %
43 %
44 %
56 %
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).
0 %
0 %
64 %
61 %
70 %
75 %
0 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
92 %
89 %
85 %
78 %
72 %
77 %
0 %
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
0 %
0 %
35 %
29 %
32 %
23 %
0 %
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.
0 %
0 %
63 %
54 %
52 %
55 %
0 %
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).
0 %
0 %
96 %
91 %
95 %
98 %
0 %
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).
0 %
0 %
67 %
55 %
59 %
53 %
0 %
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).
0 %
0 %
48 %
41 %
47 %
41 %
0 %
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi).
0 %
0 %
99 %
90 %
94 %
97 %
0 %
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation.
0 %
0 %
43 %
42 %
49 %
44 %
0 %
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).
0 %
0 %
67 %
55 %
59 %
60 %
0 %
Jag förstår de dagliga informationssäkerhetsriskerna på internet och kan förbereda mig för dem.
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
80 %
0 %
Jag förstår de krav som ställs på att använda personuppgifter och riskerna och beaktar dem när jag behandlar elevers uppgifter.
0 %
0 %
0 %
0 %
91 %
86 %
0 %
Jag känner till elektroniska informationkällor som är viktiga för min undervisning.
0 %
0 %
0 %
0 %
73 %
72 %
0 %
Jag kan använda sökmaskiner och välja effektiva sökord för att hitta den information som jag söker.
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
84 %
0 %
Jag kan handleda eleverna i att välja och jämföra informationskällor.
0 %
0 %
0 %
0 %
63 %
62 %
0 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att spara och ordna information.
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
62 %
0 %
Jag kan bedöma hur tillförlitlig informationen är som fås från internet.
0 %
0 %
0 %
0 %
86 %
81 %
0 %
Jag kan handleda elever till kritiskt tillägnande av medieläsfärdighet.
0 %
0 %
0 %
0 %
74 %
68 %
0 %
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.
0 %
0 %
19 %
18 %
20 %
16 %
0 %
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
0 %
0 %
100 %
100 %
99 %
99 %
0 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).
0 %
0 %
75 %
71 %
70 %
74 %
0 %
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
0 %
0 %
79 %
81 %
78 %
77 %
0 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll).
0 %
0 %
24 %
17 %
23 %
21 %
0 %
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).
0 %
0 %
37 %
36 %
36 %
33 %
0 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).
0 %
0 %
15 %
9.7 %
14 %
11 %
0 %
Jag kan använda dokumentkamera smidigt.
0 %
0 %
98 %
93 %
89 %
92 %
0 %
Jag kan använda dataprojektor smidigt.
0 %
0 %
92 %
88 %
86 %
76 %
0 %
Jag kan använda klassens ljudåtergivningsanordning smidigt.
0 %
0 %
96 %
93 %
91 %
93 %
0 %
Jag kan använda interaktiv skrivtavla eller motsvarande interaktiv presentationsteknik smidigt.
0 %
0 %
38 %
35 %
42 %
29 %
0 %
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).
0 %
0 %
25 %
32 %
26 %
18 %
0 %
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).
0 %
0 %
9.6 %
14 %
8.6 %
8.9 %
0 %
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor).
0 %
0 %
97 %
91 %
85 %
81 %
0 %
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.
0 %
0 %
80 %
60 %
49 %
31 %
0 %
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video).
0 %
0 %
53 %
37 %
40 %
23 %
0 %
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.
0 %
0 %
87 %
78 %
80 %
83 %
0 %
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).
0 %
0 %
71 %
60 %
63 %
60 %
0 %
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).
0 %
0 %
19 %
13 %
23 %
15 %
0 %
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).
0 %
0 %
15 %
11 %
22 %
16 %
0 %
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen. *
0 %
0 %
7.1 %
15 %
0 %
0 %
0 %
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.
0 %
0 %
78 %
69 %
0 %
0 %
0 %
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.
0 %
0 %
56 %
44 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
0 %
0 %
95 %
92 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
0 %
0 %
40 %
33 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).
0 %
0 %
56 %
44 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.
0 %
0 %
3.6 %
0.97 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.
0 %
0 %
1.2 %
0.97 %
0 %
0 %
0 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
39 %
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
50 %
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
32 %
27 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
61 %
54 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
66 %
64 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
33 %
30 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
6.1 %
7.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
1.3 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
0.44 %
1.4 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
38 %
38 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
35 %
33 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
34 %
27 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
83 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
34585642
Taso
1-2
59605157475547
Taso
2-3
35363930423510
Taso
3-4
2056731