Engelska, 2015

« Tillbaka

Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons licensierat material.
25 %
19 %
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).
66 %
71 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
82 %
76 %
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
42 %
47 %
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.
68 %
65 %
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen. *
8.3 %
21 %
Fördelningen av Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2025
Taso
2-3
6362
Taso
3-4
1612