Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons licensierat material.
57 %
21 %
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).
89 %
75 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
87 %
74 %
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
88 %
45 %
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.
87 %
63 %
Fördelningen av Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
313
Taso
1-2
639
Taso
2-3
3635
Taso
3-4
5513