Kemi, 2013

« Tillbaka

Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons licensierat material.
20 %
14 %
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).
75 %
74 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
73 %
71 %
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).
43 %
36 %
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.
64 %
60 %
Fördelningen av Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
1418
Taso
1-2
4244
Taso
2-3
3029
Taso
3-4
149