Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Elektronisk kommunikation

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Elektronisk kommunikation.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
3.7 %
4.2 %
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).
99 %
97 %
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).
90 %
67 %
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).
86 %
57 %
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi).
96 %
94 %
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation.
80 %
58 %
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).
74 %
66 %
Fördelningen av Elektronisk kommunikation i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
04
Taso
1-2
827
Taso
2-3
3345
Taso
3-4
5924