Engelska, 2015

« Tillbaka

Informationssökning och informationshantering

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Informationssökning och informationshantering.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
93 %
94 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
48 %
55 %
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet).
55 %
57 %
Fördelningen av Informationssökning och informationshantering i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
2019
Taso
1-2
3833
Taso
2-3
3034
Taso
3-4
1314