Engelska, 2015

« Tillbaka

Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.
22 %
31 %
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
93 %
94 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
48 %
55 %
Fördelningen av Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
2822
Taso
1-2
4140
Taso
2-3
2529
Taso
3-4
69