Kemi, 1.1.2013-29.10.2020

« Tillbaka

Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.
28 %
33 %
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
96 %
93 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
57 %
56 %
Fördelningen av Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
1412
Taso
1-2
2425
Taso
2-3
4948
Taso
3-4
1415