Engelska, 2015

« Tillbaka

Basfärdigheter i informationsteknik

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Basfärdigheter i informationsteknik.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
99 %
99 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).
73 %
80 %
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
83 %
87 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll).
31 %
40 %
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).
46 %
62 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).
17 %
36 %
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.
78 %
72 %
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.
57 %
65 %
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
93 %
94 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
48 %
55 %
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.
5 %
14 %
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.
3.4 %
8.2 %
Fördelningen av Basfärdigheter i informationsteknik i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
3019
Taso
1-2
4747
Taso
2-3
2026
Taso
3-4
38