Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Basfärdigheter i informationsteknik

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Basfärdigheter i informationsteknik.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
100 %
99 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).
99 %
81 %
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
99 %
86 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll).
95 %
42 %
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).
95 %
60 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).
94 %
35 %
Fördelningen av Basfärdigheter i informationsteknik i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
124
Taso
1-2
534
Taso
2-3
923
Taso
3-4
8518