Kemi, 1.1.2013-29.10.2020

« Tillbaka

Basfärdigheter i informationsteknik

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Basfärdigheter i informationsteknik.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
99 %
99 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar).
86 %
79 %
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
90 %
84 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll).
55 %
38 %
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).
89 %
60 %
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).
80 %
35 %
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.
74 %
73 %
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.
61 %
64 %
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor.
96 %
93 %
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser.
57 %
56 %
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.
29 %
15 %
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.
33 %
7.9 %
Fördelningen av Basfärdigheter i informationsteknik i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
923
Taso
1-2
3241
Taso
2-3
2924
Taso
3-4
3012