Kemi, 2013

« Tillbaka

Undervisning med hjälp av video

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisning med hjälp av video.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync).
22 %
20 %
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer).
12 %
9.3 %
Fördelningen av Undervisning med hjälp av video i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
6972
Taso
1-2
1516
Taso
2-3
108
Taso
3-4
65