Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Mobilutrustning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Mobilutrustning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor).
94 %
92 %
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.
68 %
47 %
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video).
73 %
45 %
Fördelningen av Mobilutrustning i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
616
Taso
1-2
1432
Taso
2-3
3332
Taso
3-4
4720