Kemi, 2013

« Tillbaka

Mobilutrustning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Mobilutrustning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
KemiAlla som svarat
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor).
84 %
82 %
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen.
36 %
28 %
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video).
34 %
31 %
Fördelningen av Mobilutrustning i delområdet
KemiAlla som svarat
Taso
0-1
2332
Taso
1-2
3836
Taso
2-3
2623
Taso
3-4
139