Informationsteknik, 1.1.2014-4.3.2021

« Tillbaka

Ljud, video och bild

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Ljud, video och bild.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
InformationsteknikAlla som svarat
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn.
98 %
91 %
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek).
97 %
80 %
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).
81 %
35 %
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).
77 %
34 %
Fördelningen av Ljud, video och bild i delområdet
InformationsteknikAlla som svarat
Taso
0-1
442
Taso
1-2
1530
Taso
2-3
2415
Taso
3-4
5713