Engelska, 2015

« Tillbaka

Programmering

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Programmering.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
EngelskaAlla som svarat
Jag har provat med mina studerande på grafisk eller annan programmering.
2.8 %
12 %
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning.
5 %
14 %
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden.
3.4 %
8.2 %
Fördelningen av Programmering i delområdet
EngelskaAlla som svarat
Taso
0-1
9787
Taso
1-2
15
Taso
2-3
15
Taso
3-4
13