Tyska, 2019

« Tillbaka

Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?

Svarens fördelning
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
100026.632.0000
200026.024.3000
300019.512.6000
400021.920.4000
50005.310.7000

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Mobilutrustning (betydelse 2.0)
  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)