Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.

Svarens fördelning
GymnastikAlla som svarat
117.816.0
235.043.5
324.520.7
417.216.4
55.52.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer (betydelse -2.0)
  • Kunnande (betydelse -1.0)