Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.02.13.43.95.90
218.115.812.918.116.30
315.415.125.020.523.00
450.551.443.140.245.90
511.715.815.516.58.90

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden