Svenska , 1.1.2014-22.4.2021

« Tillbaka

Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation.

Svarens fördelning
Svenska Alla som svarat
18.87.1
214.213.3
327.123.9
432.034.2
517.320.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Elektronisk kommunikation (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)