Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Jag känner till elektroniska informationkällor som är viktiga för min undervisning.

Svarens fördelning
GymnastikAlla som svarat
10.01.0
24.98.2
317.314.4
465.460.1
512.315.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)