Kemi, 2013

« Tillbaka

Jag kan använda sökmaskiner och välja effektiva sökord för att hitta den information som jag söker.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
11.60.6
24.54.7
35.57.9
458.861.9
529.624.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)