Kemi, 1.1.2013-14.5.2021

« Tillbaka

Jag kan bedöma hur tillförlitlig informationen är som fås från internet.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
10.30.2
20.92.8
37.87.1
467.768.4
523.321.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)