Kemi, 2013

« Tillbaka

Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
13.93.5
224.423.5
342.440.4
424.827.8
54.54.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)