Kemi, 2013

« Tillbaka

Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer).

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
10.30.8
227.330.5
322.228.1
450.240.5

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)