Kemi, 2013

« Tillbaka

Använder din skola ett trådlöst nät som fungerar i skolans alla rum?

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
144.940.7
226.932.5
328.126.8

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)