Svenska , 2014

« Tillbaka

Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.).

Svarens fördelning
Svenska Alla som svarat
164.939.9
229.137.2
32.09.9
43.612.6

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)