Svenska , 2014

« Tillbaka

Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare).

Svarens fördelning
Svenska Alla som svarat
185.264.6
211.618.4
30.86.2
41.610.3

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Basfärdigheter i informationsteknik (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)