Bildkonst, 2018

« Tillbaka

Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?

Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
11.45.25.34.519.423.516.7
27.93.511.89.121.049.058.3
389.990.782.986.459.727.525.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)