Svarens fördelning
1.1.2019-14.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.13.34.71.85.04.74.12.513.120.529.1
213.216.412.311.013.710.415.017.823.139.143.6
382.877.078.386.780.984.881.079.763.140.427.3

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden