Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.89.64.28.723.423.1
211.513.516.835.641.156.4
383.776.579.055.735.520.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden