Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.98.16.713.514.035.4
27.810.114.638.263.250.0
386.981.178.746.122.814.6

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden