Kemi, 1.1.2019-29.10.2020

« Tillbaka

Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
14.42.9
29.213.3
385.782.8

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)