Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor).

Svarens fördelning
InformationsteknikAlla som svarat
116.165.7
217.417.2
314.86.0
451.610.7

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Ljud, video och bild (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)