Kemi, 2013

« Tillbaka

Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering).

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
164.070.4
219.618.7
36.84.7
49.66.2

Svarsalternativ

  1. Kan inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Kan själv (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Kan visa studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Kan utnyttja mångsidigt med studeranden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Ljud, video och bild (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)