Engelska, 2015

« Tillbaka

Min skolas webbsidor är up-to-date.

Svarens fördelning
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
104.04.74.1
2013.917.910.9
3019.615.518.7
4047.948.251.8
5014.613.714.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)