Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
024.733.335.40.00.00
156.853.545.675.384.80
212.710.415.219.110.50
33.92.82.51.13.80
41.50.01.32.21.00

Svarsalternativ

  1. Min expertis har brister. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -3.0)
  2. Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivå (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Jag har fullt utvecklade IKT-färdigheter (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  4. Jag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stöd (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  5. Jag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)