Samhällslära, 1.1.2018-8.12.2019

« Tillbaka

Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.

Svarens fördelning
SamhällsläraAlla som svarat
112.88.7
215.814.3
39.610.7
437.739.0
523.626.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse 2.0)