Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
19.418.921.327.022.70
217.715.520.213.528.20
313.28.89.016.910.00
441.538.527.027.029.10
517.716.221.315.710.00

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden