Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.

Svarens fördelning
GymnastikAllmän utbildning
110.58.6
210.513.9
39.610.3
444.739.1
523.727.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse 2.0)