Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
115.819.016.914.618.50
235.140.131.430.043.70
328.524.534.726.921.50
417.412.212.720.814.80
52.53.44.26.91.50

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden