Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distansundervisningen.

Svarens fördelning
InformationsteknikAlla som svarat
178.591.8
216.04.3
34.32.7

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, men endast i form av föreläsningar (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Ja, i växelverkan med deltagarna (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)